MagicYoYo Vulfgang 7075 Aluminum Bi-Metal Yo-Yo- with Steel Ring-

Regular price $89.00
MagicYoYo Vulfgang 7075 Aluminum Bi-Metal Yo-Yo- with Steel Ring-

SPECS:
Width43.20mm
Diameter55.95mm
Weight64.01g